Sverigedemokraternas EP-kandidater: Kent Ekeroth

Nästa SD-kandidat att presentera inför EP-valet är Kent Ekeroth. Hans starkaste EU-fråga gäller att bekämpa islameringen av Europa.

Namn: Kent Ekeroth
Ort: Lund
Landskap: Skåne
Ålder: 27
Yrke: Civilekonom
Viktigaste EU-fråga: Att bekämpa islamiseringen av Europa.
Aktuell som: Kandidat för Sverigedemokraterna.Kent om sig själv:

Föddes i Malmö men växte upp i Halmstad och Lund. Har en civilekonomexamen från Lunds universitet och bl a studerat och jobbat i Australien under ett år 2004. Utöver det praktiserade jag på svenska ambassaden i Israel under hösten 2006. Jag är internationell sekreterare för Sverigedemokraterna sedan 2007 och arbetar där med att etablera kontakt med partier/organisationer utomlands. Bl a har jag hållit i kontakten med AEN, där vi fick observatörsstatus nyligen. Utöver detta arbetar jag i partiets kriminalpolitiska grupp, naturligtvis vår EU-grupp som utarbetat vårt EU-manifest och agerar även ersättare i Lunds kommunfullmäktige.

Frågor som jag vill driva inom ramen för EU:
- Motverka islamiseringen av Europa Europa står inför en allt snabbare islamisering, vilket givetvis har sin grund i en mycket liberal immigrationspolitik som dessutom späs på av en stor illegal immigration. Effekten av en växande muslimsk minoritet i Europa har blivit smärtsamt påtaglig, i Sverige liksom Europa. Vi ser allt fler tecken på hur länder anpassar sig till ökande muslimska krav; anpassning av skolmaten, mångkulturella lovdagar, könssegregerade badhus. Vi har s.k. “no go zones” dit polis, brandkår, ambulans m.m. inte kan åka utan att bli attackerade. Vi ser en våldsbrottslighet som skjuter i höjden. Detta händer flera länder i Europa; Frankrike, där vi bl a har dagliga bilbränder, vars befolkning består av cirka 10% muslimer; England som kanske är det land som är värst ute i Europa, har sharia blivit en del av den officiella lagstiftningen och deras flagga togs bort från deras fängelse för att inte “uppröra” de muslimska fångarna. Vi har Holland, som bekant fått se politiker och filmskapare mördade som ett resultat av deras kritik av islam. Amsterdam väntas snart ha muslimsk majoritet. Listan kan göras lång. Vad som står klart är dock att med denna utveckling kommer vi inom en inte alltför lång framtid får se våra friheter opch vårt västerländska samhälle eroderas, till förmån för den totalitära, kvinnofientliga, våldsamma och förtryckande ideologi som är islam. Vi ser redan idag tecken på att dagens EU inte alls förstår faran vi står inför. De diskuterar t.ex. på fullaste allvar att importera 50 miljoner invandrare till Europa. Europa behöver vakna. Och jag tänkte väcka dem om jag hamnar i Europaparlamentet.

 - Riva upp avtal som hotar Sveriges suveränitet och självbestämmande I och med Sveriges intåg i EU, med EU:s ändringar sedan dess, har Sverige allt mer gett upp sin självständighet och självbestämmanderätt. Exempel på detta är Euratom-fördraget som Sverige redan skrivit under. Avtalet säger i korthet att Sveriges naturtillgångar, är “gemenskapens egendom”, dvs. EU:s. Sverige siter på 1000-tals miljarder bara i tillgångar till uranoxid, vilket används i kärnkraft. Enligt de avtal Sverige redan ingått är detta alltsp gemenskapens egendom. Vidare; Sverigedemokraterna lanserade nyligen en kampanj för att rädda Sveriges kulturlandskap, som nu är satt under press från EU. Det finns en rad avtal och besult från EU som Sverige omedelbart måste riva upp eller få undantag för. Ovanstående exemplifierar detta. Detta är ett viktigt område att kämpa för inom ramen för EU. Detta kan vara frågor som bäst behandlas på hemmaplan, dvs att Sverige på egen hand säger upp avtalen. De kan dock även behandlas inom EU:s ramar, där Sverige förhandlar sig till undantag eller liknande. I vilket fall kan jag från EU parlamentet driva dessa frågor på båda fronter; dels i Sverige och dels i EU.

Frågor som behandlas i Sverige:
Utträde ur EU:s politiska union Prioriterat är givetvis att Sverige ska lämna den politiska union som EU är. Genom att jobba i EU:s maskineri, och därmed få direkt information och kunskap om allt som händer i EU, kan jag bedriva opinion i Sverige - för ett svensk utträde. Och det ämnar jag göra.

Rösta den 7 juni:
EU påverkar Sverige, mer och mer. Även om Sverige endast har omkring 20 platser i EU parlamentet (beroende på vilket fördrag som kommer gälla) och begränsat inflytande är det viktigt att visa vad man tycker om EU och dess utveckling. En röst på Sverigedemokraterna, är en röst för Sveriges självständighet, för att flytta tillbaka makten till Sverige och svenskarna, så att vi har möjlighet att avgöra vår egen framtid.

Källa


/R

Sverigedemokraternas EP-kandidater: Sven Olof Sällström

Hej på er!

För att ge er en inblick i Sverigedemokraternas politik och för att visa er vilka kandidaterna inför EP-valet är så kommer vi presentera person för person fram till den 7 juni. Det är rätt många kandidater men vi ska se till att vi hinner med alla.
Först ut är Sven Olof Sällström som är Sverigedemokraternas första namn, alltså Sverigedemokraternas toppkandidat inför Europa parlaments-valet 2009.

                       


Namn: Sven-Olof Sällström
Ort: Östersund
Landskap: Jämtland
Ålder: 40
Yrke: Butikschef
Viktigaste EU-fråga: Sverige ut ur EU! Det var inte detta EU Svenska folket sa ja till i folkomröstningen. EU är på väg att växa ut till en europeisk superstat där Sverige i framtiden kommer vara en delstat i mängden. För att behålla det nationella självbestämmadet, bevara den svenska nationen, det svenska språket och den svenska kulturen måste vi arbeta för att Sverige skall lämna EU. Jag förespråkar istället ett långtgående samarbete mellan självständiga, fristående europeiska nationalstater. Inte den federalistiska statsbildningen som nu växer fram.
Aktuell som: Förstanamn för SD i EU-valet.


Sven Olof om sig själv:
Jag är en före detta officer och ICA-handlare, arbetar numera som butikschef på en rikstäckande detaljhandelskedja. Mitt intresse för Sverigedemokraterna växte fram i samband med min sons födelse sommaren 2006. Jag såg tydliga tecken på att det Sverige jag en gång växt upp i, medvetet raserades av politiska krafter som inte satte Sverige och svenskarna i första rummet. För att trygga min sons framtid krävdes det att jag reste mig upp från tv-soffan och stack ut hakan. Vilket jag gjorde i och med att jag engagerade mig i SD hösten 2006.


I EU-parlamentet skulle jag främst vilja arbeta med motståndet mot Lissabonfördraget. Ett fördrag, eller egentligen EU:s nya grundlag som har till största syfte att flytta makt från de nationella parlamentet till Bryssel. Jag vill tillsammans med andra goda krafter i parlamentet arbeta för att bla Sveriges riksdag har ett nationellt självbestämmande över utrikespolitiken, invandringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken. Även frågan om det svenska gränsskyddet, nej till Turkiet i EU och att hålla Sverige borta från en gemensam EU-armé står högt på dagordningen.


Den viktiga frågan om ett urträde ur EU skall visserligen behandlas i Sveriges riksdag, men ett mandat i EU-parlamentet ger onekligen en välbehövlig plattform för att även driva den frågan på det nationella planet.

Källa

 

/R


RSS 2.0